Investra

Op papier zijn we informal investors. Specialisten in de aan- of verkoop van bedrijven. Maar in de praktijk voelen we ons vooral coaches van MKB-ondernemers. We willen iets betekenen voor ondernemende mensen.

Ook werken op

Ook werken op
Landgoed Zonneoord?