De natuur op Landgoed Zonneoord

Landgoed Zonneoord ligt op de rand van de Veluwe en de nattere eng-gebieden, deels binnen de grenzen van het Natura 2000-gebied. Ooit bestond het uit stuifzandvlaktes en woeste heidegronden. Nu een gebied dat wordt gekenmerkt door droge bossen en schrale graslanden. 

Tegenover de openheid van de eng staat de beslotenheid rond de bebouwing. De wegen - soms onverhard - volgen het hoogteverschil en hebben daardoor een bochtig verloop. De kavels zijn onregelmatig blokvormig. 

Dat we écht in de natuur zitten, kunnen we aantonen! Zie deze jonge bokken die bokken. Het zijn de jongsten uit een kleine kudde reeën die op ons landgoed wonen. Met een beetje mazzel kom je ze tegen. 

 

Tussen aarden wallen

Op het 'SOMA-terrein' leerden machinisten graafmachines te bedienen. Om het terrein ontstond een hoge aarden wal die geheel begroeid is geraakt. Een deel van het terrein bestaat uit oude eikenbossen (eikenhakhout) op het oorspronkelijk reliƫf (oude stuifduintjes). Er bevinden zich meerdere dassenburchten.

Tussen aarden wallen

Twee vegetaties

Het Wouterspark is een voormalig recreatieterrein dat uit twee delen bestaat: kort begraasde weidegrond met solitaire bomen en een droog gemengd bos met voornamelijk zomereiken en grove dennen.

Twee vegetaties

Veldbezoeken

Tijdens veldbezoeken kunnen verschillende bosvogels worden waargenomen. Zij leven en nestelen onder meer in de zomereiken, beuken, ruwe berk en hulst die rond Zonneoord groeien.

Veldbezoeken

Innovatie ontstaat in een
inspirerende omgeving

Ik kom regelmatig op Zonneoord voor besprekingen. Het inspireert me altijd: de inhoud en de omgeving.

Gast

Project Manager